• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

W każdym obiektu, czy to warsztat, dom, blok, biurowiec bądź też inny gmach koniecznym szczegółem jest gniazdko elektryczne. Jest to dominowanie styk stanowiący detal instalacji elektrycznej, który jest dedykowany do podłączania do niej urządzeń odbiorczych energii elektrycznej. Należałoby też naświetlić elektrozawory. Gniazda elektryczne możemy podzielić na parę rodzajów. Ważkie mające swe wyjątkowe przeznaczenie to gniazda fabryczne oraz te przeznaczone do instalacji domowych. Odróżniamy dwa typy gniazd elektrycznych. Pierwszym jest typ E, jaki obowiązuje w Polsce. Jest to gniazdo posiadające dwa otwory i znajdujący się pomiędzy nimi bolec, jaki umieszczony jest w nieco innym położeniu, tak by nie leżał on w jednej osi z otworami. Jest to gniazdo ofiarowane do obciążenia prądem do 16A. Drugi typ oznacza się literą F. Jest to także gniazdko o dwóch otworach, lecz zamiast bolca ma wbudowane na bokach, pasujące za uziemienie ochronne sprężynujące blaszki. Również jego obciążenie prądem nie może przekraczać 16A.

Categories: Nieruchomości

Comments are closed.